تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

سینما و تئاتر

... اصول فیلم برداری با
قابل تهیه
14,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اصول کارگردانی در س
قابل تهیه
300,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... آموزش فیلمبرداری دو
قابل تهیه
27,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... هفت فیلمنامه از اصغ
قابل تهیه
900,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تکنیک های تصویر برد
قابل تهیه
165,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... آل پاچینو (زندگی نا
قابل تهیه
300,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مارلون براندو - آوا
قابل تهیه
225,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مهرجویی کارنامه 40
قابل تهیه
180,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... رو در رو با اصغر فر
قابل تهیه
300,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... آن روزها سینما
قابل تهیه
50,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

شیار 143
قابل تهیه
130,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... فیلم نامه نویسی ژان
قابل تهیه
90,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... نما به نما (کارگردا
غیر فعال
240,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... فرهنگ واژگان تئاتری
قابل تهیه
140,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... فرهنگ واژگان سینمای
قابل تهیه
100,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... داستان ساختار ، سبک
قابل تهیه
650,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... فیلمنامه ی کوتاه
قابل تهیه
119,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اصول کارگردانی نمای
قابل تهیه
600,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... نور پردازی تکچهره
قابل تهیه
338,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... درآمدی به نمایشنامه
قابل تهیه
500,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )