تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

مهندسی کامپیوتر

... طراحی مدارهای مجتمع
قابل تهیه
390,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... شبکه های کامپیوتری
قابل تهیه
490,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مبانی شبکه های عصبی
قابل تهیه
250,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... كاربر نرم افزار ادا
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... روش هاي كاربردي در
قابل تهیه
210,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... فرهنگ کامل لغات و ش
قابل تهیه
120,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مقدمه ای بر الگوریت
قابل تهیه
490,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مقدمه ای بر الگوریت
قابل تهیه
890,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... نتورک + (آشنایی با
قابل تهیه
180,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... معماری امنیت شبکه
قابل تهیه
250,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... الگوریتم های فرا اب
قابل تهیه
95,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... گواهینامه بین الملل
قابل تهیه
60,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مرجع آموزش IAR به ز
قابل تهیه
260,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... كاربر رايانه (جلد
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... كاربر رايانه جلد او
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... آموزش گام به گام C#
قابل تهیه
350,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... روش كاربردی تحليل ن
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... واژه پرداز ( Word
قابل تهیه
90,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... چگونه با Java برنام
غیر فعال
380,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

ICDL XP سطح 1
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )