تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

علوم کامپیوتر

... گواهینامه بین الملل
قابل تهیه
200,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تمرين و سوال سطح 1
قابل تهیه
60,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تحلیل و طراحی مداره
قابل تهیه
250,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مبانی ماشین های الک
قابل تهیه
750,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... آموزش برنامه نویسی
قابل تهیه
120,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مرجع توابع API 32
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... شبکه بندی PLC
قابل تهیه
290,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... نصب و برپا سازی سرو
قابل تهیه
70,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... درس و کنکور طراحی ا
قابل تهیه
350,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... آموزش مفاهیم برنامه
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

C how to program
قابل تهیه
600,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... کتاب همراه کامپیوتر
قابل تهیه
120,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مفاهیم سیستم عامل
قابل تهیه
135,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مقدمه ای بر نظریه
قابل تهیه
350,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... کنکور کامپیوتر
قابل تهیه
450,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

ساخت بازی
قابل تهیه
80,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... ساختمان داده ها
قابل تهیه
400,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تحلیل شبکه های اجتم
قابل تهیه
100,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... لاکی کامپیوتر یاد م
قابل تهیه
80,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... هوش مصنوعی پیشرفته
قابل تهیه
280,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )