تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

سخت افزار

... طراحی و اجرای سیستم
قابل تهیه
160,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... سیستم های عامل پیشر
قابل تهیه
580,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... هوش مصنوعی و منطق ف
قابل تهیه
110,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدار های منطقی
قابل تهیه
125,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... منطق فازی و هوش مصن
قابل تهیه
120,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )