تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

نرم افزار

... نرم افزارهاي اداري
قابل تهیه
45,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... آموزش برنامه نویسی
قابل تهیه
120,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... آموزش ساخت سایت وب
قابل تهیه
98,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... برنامه نویسی آندروی
قابل تهیه
240,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مرجع کاربردی SIMULI
قابل تهیه
70,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... راهنمای گواهی MCSA
قابل تهیه
750,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... برنامه نویسی به زبا
قابل تهیه
600,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... طراحی الگوریتم
قابل تهیه
460,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... آموزش عملی جاوا اسک
قابل تهیه
200,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... طراحی، شبیه سازی و
قابل تهیه
295,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... طراحی، شبیه سازی و
قابل تهیه
350,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... ماشین کاری با Power
قابل تهیه
375,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... طراحی کاربردی با نر
قابل تهیه
375,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... طراحی و تحلیل مکانی
قابل تهیه
195,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... دینامیک سیالات محاس
قابل تهیه
200,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... آموزش جامع جوشکاری
قابل تهیه
250,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مرجع پیشرفته SolidW
قابل تهیه
375,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت مراجع در مقا
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تحلیل کاربردی با F
قابل تهیه
295,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... روش های حل عددی با
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )