تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

مهندسی برق و الکترونیک

... مرجع کامل میکروکنتر
قابل تهیه
250,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... رهیافت حل مسئله در
قابل تهیه
120,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... رهیافت حل مسئله درم
قابل تهیه
190,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... ماشین های الکتریکی
قابل تهیه
200,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... سیستم های مخابراتی
قابل تهیه
480,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدارهای میکرو الکتر
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدارهای میکرو الکتر
قابل تهیه
160,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مبانی میکرو الکترون
قابل تهیه
450,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... ابزار دقيق و كنترل
قابل تهیه
90,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... آموزش برق ساختمان د
قابل تهیه
90,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... ديناميك مكانيك مهند
قابل تهیه
650,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اصول و مبانی تکنیک
قابل تهیه
180,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... بررسی سیستم های قدر
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... میکروکنترلرهای AVR
غیر فعال
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... آزمایشگاه مجازی طرا
قابل تهیه
45,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... میکروکنترلرهای AVR
قابل تهیه
300,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... فرهنگ لغات و اصطلاح
قابل تهیه
60,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... سیگنالها و سیستمها
قابل تهیه
75,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تحلیل مدارات الکترو
قابل تهیه
80,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... میکروکنترلرهای AVR
قابل تهیه
180,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )