تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

مهندسی صنایع

... مهندسی صنایع ( مهند
قابل تهیه
350,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... لوله كشي صنعتي
قابل تهیه
120,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... فرهنگ لغات و اصطلاح
قابل تهیه
60,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اصول برنامه ریزی و
قابل تهیه
650,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... حل مسائل کتاب اصول
قابل تهیه
90,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... نقشه کشی صنعتی 1
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... 2000سوال چهارگزینه
قابل تهیه
500,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تصمیم گیری های چند
قابل تهیه
400,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... طراحی سیستمهای صنعت
قابل تهیه
195,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... برنامه ریزی و کنترل
قابل تهیه
400,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... ایمنی کاربردی در صن
قابل تهیه
200,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... برنامه ریزی نگهداری
قابل تهیه
260,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مجموعه سوالات کنکور
قابل تهیه
700,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... 2000 سوال چهار گزین
قابل تهیه
300,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تحقیق در عملیات 2
قابل تهیه
200,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... بیوتکنولوژی میکروبی
قابل تهیه
160,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... برنامه ریزی و کنترل
قابل تهیه
240,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... ریاضیات ( 1 و 2 )
قابل تهیه
420,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مقدمه ای بر برنامه
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... برنامه ریزی و کنترل
قابل تهیه
250,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )