تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

مهندسی مکانیک

... استاتیک (مکانیک برد
قابل تهیه
200,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... فرهنگ لغات و اصطلاح
غیر فعال
30,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... فرهنگ لغات و اصطلاح
قابل تهیه
55,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... استاتيك مكانيك مهند
قابل تهیه
300,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تعمير اتومبيل‌هاي س
قابل تهیه
90,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

روباتیک
قابل تهیه
290,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تشریح کامل مسائل مب
قابل تهیه
290,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مبانی ترمودینامیک
قابل تهیه
800,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اصول مهندسی زلزله
قابل تهیه
300,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... هیدرولیک کانالهای ب
قابل تهیه
310,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... خود آموز و حل تشریح
قابل تهیه
230,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مکانیک سیالات
قابل تهیه
180,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... دوره فیزیک نظری کلا
قابل تهیه
250,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تشریح مسائل مکانیک
قابل تهیه
180,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اصول ومبانی گیربکس
قابل تهیه
260,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... کتاب همراه خودرو
قابل تهیه
110,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... موتورهای دیزل
قابل تهیه
440,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تئوری ومسائل انتقال
قابل تهیه
260,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تاسیسات مکانیکی
قابل تهیه
970,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تشریح سوالات آزمون
قابل تهیه
640,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )