تلفن پشتیبانی :
(021)66414040
0


کتاب های

متالوژی

... متدولوژی سیستم ها
قابل تهیه
140,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... کاربرد ریاضیات در م
قابل تهیه
138,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... شکل دادن فلزات مکان
قابل تهیه
180,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... هیدرولیک صنعتی
قابل تهیه
127,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اصول علم و مهندسی م
قابل تهیه
200,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اصول علم و مهندسی م
قابل تهیه
120,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... استحاله ی فازها در
قابل تهیه
340,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مروری بر مسائل ترمو
قابل تهیه
135,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... متالوگرافی مفاهیم و
قابل تهیه
110,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اصول متالوژی فیزیکی
قابل تهیه
250,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... آشنایی با متالورژِی
قابل تهیه
320,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اجزای محدود برای تح
قابل تهیه
280,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... جوشکاری با قوس الکت
قابل تهیه
98,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مقدمه ای بر ترمودین
قابل تهیه
135,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مقدمه ای بر ترمودین
قابل تهیه
220,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... کتاب راهنما اصول عل
قابل تهیه
78,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... فرایند های سینتیکی
قابل تهیه
340,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تکنولوژی جوشکاری (
قابل تهیه
200,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اصول علم مواد
قابل تهیه
98,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... شکل دهی فلزات
قابل تهیه
170,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )