تلفن پشتیبانی :
(021)66414040
0


کتاب های

کتابداری و اطلاع رسانی

... مقدمه ای بر شناخت ا
قابل تهیه
33,500 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... آرشیو،کتابخانه و مو
قابل تهیه
100,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... آشنایی با نرم افزار
قابل تهیه
70,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... آرشیو و آرشیو داری
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... شیوه نامه مکاتبات ا
قابل تهیه
100,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... فهرست نویسی:اصول و
قابل تهیه
180,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... وب 2 و کتابخانه 2
قابل تهیه
70,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اخلاق حرفه ای
قابل تهیه
100,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مرجع شناسی عمومی لا
قابل تهیه
120,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... فلسفه کتابداری و اط
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )