تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

کارآفرینی

... كار آفرينی (راه اند
قابل تهیه
90,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... خلق مدل کسب و کار
قابل تهیه
640,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... عصر سوم بازاريابي
قابل تهیه
50,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... فرهنگ لغات و اصطلاح
قابل تهیه
50,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت و کنترل پروژ
قابل تهیه
199,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... کار آفرینی
قابل تهیه
220,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... نظریه های کار آفرین
قابل تهیه
600,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... کارآفرینی در بستر ف
قابل تهیه
500,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... کارآفرینی :101 تکنی
قابل تهیه
370,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اصول کارآفرینی
قابل تهیه
50,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... کار آفرینی و راه ان
قابل تهیه
88,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... بازکاوی روش تحقیق آ
قابل تهیه
260,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مقدمه ای بر کسب و ک
قابل تهیه
120,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... استراتژی کسب و کار
قابل تهیه
170,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مبانی کار آفرینی
قابل تهیه
490,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... کار آفرینی تطبیقی
قابل تهیه
200,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... نظام نوآوری
قابل تهیه
170,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... کار آفرینی
قابل تهیه
90,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... نوآوری و کار آفرینی
قابل تهیه
160,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... فرصت ها و ایده های
غیر فعال
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن