تلفن پشتیبانی :
(021)66414040
0


کتاب های

بیمه

... مبانی نظری و عملی ب
قابل تهیه
75,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اصول مدیریت ریسک و
غیر فعال
315,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... قوانین ومقررات بیمه
قابل تهیه
180,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... فرهنگ لغات و اصطلاح
قابل تهیه
95,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... قوانین صنعت بیمه و
قابل تهیه
120,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

کلیات بیمه
قابل تهیه
300,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... آمار و کاربرد آن در
قابل تهیه
180,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... بیمه مسئولیت (جلد د
قابل تهیه
35,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... ایده های خلاقانه ی
قابل تهیه
210,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... راهنمای انگلیسی برا
قابل تهیه
30,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... بیمه اتکائی
قابل تهیه
350,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اصول مقررات و رشته
قابل تهیه
325,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اصول مقررات و رشته
قابل تهیه
290,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اصول مدیریت
قابل تهیه
135,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... سیستم اطلاعات مدیری
قابل تهیه
55,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... انگلیسی برای دانشجو
قابل تهیه
45,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت منابع انسانی
قابل تهیه
250,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

اصول بیمه
قابل تهیه
90,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... سیاره ی مشتری
قابل تهیه
270,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... بازاریابی بیمه
قابل تهیه
100,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )