تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

بیمه

... مبانی نظری و عملی ب
قابل تهیه
75,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اصول مدیریت ریسک و
غیر فعال
315,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... قوانین و مقررات بیم
قابل تهیه
360,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... فرهنگ لغات و اصطلاح
قابل تهیه
95,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... قوانین صنعت بیمه و
قابل تهیه
260,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

کلیات بیمه
غیر فعال
390,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... آمار و کاربرد آن در
قابل تهیه
270,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... بیمه مسئولیت (جلد د
قابل تهیه
300,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... ایده های خلاقانه ی
قابل تهیه
399,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... راهنمای انگلیسی برا
قابل تهیه
30,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... بیمه اتکائی
قابل تهیه
350,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اصول مقررات و رشته
غیر فعال
380,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... اصول مقررات و رشته
قابل تهیه
1,120,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... انگلیسی برای دانشجو
قابل تهیه
50,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

اصول بیمه
قابل تهیه
90,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... سیاره ی مشتری
قابل تهیه
390,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... بازاریابی بیمه
قابل تهیه
100,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... حسابداری شرکت های ب
غیر فعال
155,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... ریاضیات مالی ، بانک
قابل تهیه
200,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... هیچ چیز ناممکن نیست
قابل تهیه
320,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )