تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

مدیریت بازاریابی

... بازاریابی گردشگردی
قابل تهیه
89,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... استراتژی بازاریابی
قابل تهیه
480,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت دانش (KM) و
قابل تهیه
140,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مجموعه پرسش نامه ها
قابل تهیه
220,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... راهنمای کلیدی بازار
قابل تهیه
125,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... عصر سوم بازاريابي
قابل تهیه
50,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... رازهای تبلیغات
قابل تهیه
430,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... بازاریابی صنعتی
قابل تهیه
400,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... چگونه از مشتریانتان
قابل تهیه
300,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... بازاریابی اطلاعات
قابل تهیه
120,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تبلیغات به زبان آدم
قابل تهیه
330,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... روابط عمومی به زبان
قابل تهیه
280,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت به زبان آدمی
قابل تهیه
690,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت پروژه به زبا
قابل تهیه
495,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... نو آوری در کسب و کا
قابل تهیه
330,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... آداب معاشرت در محیط
قابل تهیه
350,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مصاحبه های کاری به
قابل تهیه
350,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... رفتار مصرف کننده به
قابل تهیه
360,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... فروش تلفنی به زبان
قابل تهیه
535,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت بازاریابی
قابل تهیه
600,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )