تلفن پشتیبانی :
(021)66414040
0


کتاب های

مدیریت بازاریابی

... بازاریابی گردشگردی
قابل تهیه
89,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... استراتژی بازاریابی
قابل تهیه
480,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت دانش (KM) و
قابل تهیه
140,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مجموعه پرسش نامه ها
قابل تهیه
220,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... راهنمای کلیدی بازار
قابل تهیه
125,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... عصر سوم بازاريابي
قابل تهیه
50,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... رازهای تبلیغات
قابل تهیه
430,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... بازاریابی صنعتی
قابل تهیه
220,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... چگونه از مشتریانتان
قابل تهیه
80,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... بازاریابی اطلاعات
قابل تهیه
120,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تبلیغات به زبان آدم
قابل تهیه
220,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... خدمات مشتری به زبان
قابل تهیه
83,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... روابط عمومی به زبان
قابل تهیه
280,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت به زبان آدمی
قابل تهیه
260,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت پروژه به زبا
قابل تهیه
190,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... نو آوری در کسب و کا
قابل تهیه
330,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... آداب معاشرت در محیط
قابل تهیه
350,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... رهبری تجارت و مغز ب
قابل تهیه
165,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مصاحبه های کاری به
قابل تهیه
170,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... ارتباط مؤثر به زبان
قابل تهیه
190,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )