تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

مدیریت دولتی

... مدیریت دولتی ( مجمو
قابل تهیه
300,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مجموعه سوالات کنکور
قابل تهیه
350,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مقدمه اي بر فلسفه ن
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... درآمدي بر نظريه خط
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... ظرفيت خط مشي گذاري
قابل تهیه
110,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... دامیز - ایجاد انگیز
قابل تهیه
180,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تئوری های مدیریت دو
قابل تهیه
450,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... فرایند خط مشی گذاری
قابل تهیه
120,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... جزوه ی تحلیل رفتار
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مبانی خط مشی گذاری
قابل تهیه
120,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تصمیم گیری و تعیین
قابل تهیه
120,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... آمار و کاربرد آن در
قابل تهیه
270,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... گفتارهایی در فلسفه
قابل تهیه
110,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت رفتار سازمان
قابل تهیه
420,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت دولتی
قابل تهیه
180,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مباحث ویژه مدیریت د
قابل تهیه
45,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اداره امور حکومتهای
قابل تهیه
280,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت راهبردی برنا
قابل تهیه
170,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مبانی دانش اداره دو
قابل تهیه
260,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... رویکردهای پیشرفته د
قابل تهیه
135,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )