تلفن پشتیبانی :
(021)66414040
0


کتاب های

مدیریت (MBA-اجرایی-بازرگانی-دولتی)

... اصول حسابداری 1
قابل تهیه
125,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مبانی سازمان ومدیری
قابل تهیه
165,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مبانی رفتار سازمانی
قابل تهیه
390,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... جزوه ی تحلیل رفتار
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... ماهيت سياست عمومي+ت
قابل تهیه
50,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت استراتژیک پی
قابل تهیه
135,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... زبان تخصصی (مجموعه
قابل تهیه
350,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... بهره وری و تجزیه و
قابل تهیه
60,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )