تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

مدیریت (آموزشی-علوم تربیتی-کارآفرینی)

... جامعه شناسی سیاسی م
قابل تهیه
450,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تصمیم گیری در مدیری
قابل تهیه
140,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اخلاق کاربردی
قابل تهیه
60,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... ارزشیابی کیفیت در آ
قابل تهیه
85,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )