تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

حقوق (بین الملل - جزا و جرم شناسی)

... مبانی حقوق جزای بین
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مبانی جرم شناسی جلد
قابل تهیه
430,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... کنوانسیون های بین ا
قابل تهیه
125,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مجموعه قوانین دست ن
قابل تهیه
280,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... نکات برتر حقوق جزای
غیر فعال
200,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... حقوق قراردادها در ف
قابل تهیه
110,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مجموعه کتاب های شرح
قابل تهیه
160,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... کتاب طلایی حقوق جزا
قابل تهیه
60,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مبانی انسان شناختی
قابل تهیه
160,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... جرایم علیه اشخاص
قابل تهیه
160,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... شیوه های جایگزین حل
قابل تهیه
170,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )