تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

یادواره کتاب

... مبانی و اصول برنامه
قابل تهیه
490,000 ریال

... مربیگری در مدیریت
قابل تهیه
280,000 ریال

... سیاست بازرگانی و مد
قابل تهیه
170,000 ریال

... شغل مناسب شما کدام
قابل تهیه
540,000 ریال

... مبانی تجربی فیزیک پ
قابل تهیه
250,000 ریال

... جعبه ابزار مدیریت
قابل تهیه
350,000 ریال

... مطالعات تطبیقی آموز
قابل تهیه
580,000 ریال

... بازآفرینی استراتژی
قابل تهیه
790,000 ریال