تلفن پشتیبانی :
(021)66414040
0


کتاب های

یادواره کتاب

... مبانی و اصول برنامه
قابل تهیه
240,000 ریال

... مربیگری در مدیریت
قابل تهیه
100,000 ریال

... سیاست بازرگانی و مد
قابل تهیه
170,000 ریال

... شغل مناسب شما کدام
قابل تهیه
%10 OFF198,000 ریال
1

... مبانی تجربی فیزیک پ
قابل تهیه
100,000 ریال

... جعبه ابزار مدیریت
قابل تهیه
110,000 ریال

... مطالعات تطبیقی آموز
قابل تهیه
220,000 ریال

... بازآفرینی استراتژی
قابل تهیه
290,000 ریال